EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE – KRZYSZTOF MODRZEWSKI

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE – KRZYSZTOF MODRZEWSKI


Ekologia - jako jedna z wartości zmieniających świat na lepsze - jest od lat jedną z podstawowych wyróżników określających Epson. Co ważne, przedsięwzięcia i inwestycje na skalę globalną idą w parze z inicjatywami oddolnymi, angażującymi nasz zespół w działania na rzecz społeczności, w których żyjemy. 

Dlatego udział polskiego oddziału naszej firmy w „Operację Czysta Rzeka” jest dla nas naturalnym wyborem kolejny rok z rzędu. Pomysł zbierania śmieci przy rzekach, jeziorach i strumieniach płynących w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów, pracownicy polskiego oddziału Epson podchwycili z entuzjazmem; już w 2021 wielu z nich – mimo utrudnień pandemicznych - spontanicznie zgłosiło chęć wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu razem ze swoimi  rodzinami.  

Wiemy, że to, co zrobimy tu i teraz będzie miało znaczenie dla nas wszystkich w przyszłości. Zgodnie z tą filozofią staramy się ograniczyć do minimum negatywny wpływ na środowisko tam gdzie to możliwe. W naszych biurach nie używamy wody w plastikowych butelkach, wybierając wyposażenie biura stawiamy na produkty bezpieczne i wytwarzane z minimalnym wpływem na środowisko. Podejmujemy działania zmierzające do tego, by nasze budynki były w 100% zasilane z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i stosujemy technologie ograniczające nasz ślad węglowy.

Bezkompromisowo podchodzimy do społecznie odpowiedzialnego prowadzenia działalności w takich obszarach, jak zgodność z przepisami, prawa człowieka, działania na rzecz ochrony środowiska, dywersyfikacja pracowników i zarządzanie łańcuchem dostaw. W 2017 roku wyznaczyliśmy nasze cele w zakresie ochrony środowiska, jako fundament naszego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 


Jakie działania  podejmuje EPSON i uznaje za najbardziej priorytetowe w kontekście ochrony środowiska, ograniczenia śladu węglowego?


Te działania rozpoczynają się już na etapie projektowania naszych urządzeń – przykładem mogą być np. drukarki z technologią heat – free, która pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej nawet o 83%, zmniejszyć ilość odpadów z materiałów eksploatacyjnych powstających w trakcie użytkowania oraz koszty (także środowiskowe!) związane z ich składowaniem i eksploatacją. Dostarczamy konsumentom nowoczesne rozwiązania, które przy zachowaniu pełnej funkcjonalności będą miały niewielki wpływ na środowisko zarówno w procesie produkcji, jak i użytkowania oraz będą podlegać ponownemu przetworzeniu. W skali globalnej Epson angażuję się w badania związane z rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki, skupionej na działaniach proekologicznych w biznesie. Nie działamy sami, wierzymy w siłę synergii – istotne na tym polu dla nas są partnerstwa, takie jak np. z National Geographic, gdzie wspieramy badania zmian wiecznej zmarzliny. Inną inicjatywą jest nasz wkład w konsorcjum Pararesin, zajmujące się opracowaniem i wdrożeniem rynkowym w pełni biodegradowalnego plastiku. 


Strategia, plany na najbliższe lata dotycząca dbania o przyszłość naszej planety – co będzie najważniejsze dla firmy EPSON?


W ciągu najbliższej dekady Epson planuje przeznaczyć 100 mld jenów (około 770 mln euro) na transformację swojej działalności w celu pełnego wdrożenia zasad zrównoważonej gospodarki.

Wszystkie nasze „zielone” działania doskonale i wyczerpująco podsumowuje najnowszy, dostępny do pobrania raport „Wybieramy bycie eko”. 

W obszarze planów i zobowiązań informuje on, iż zobowiązaliśmy się m.in. do roku:

2023 — obniżyć emisję dwutlenku węgla zgodnie z celem dotyczącym globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C

2023 — we wszystkich swoich placówkach wykorzystywać zasilanie pochodzące w 100% ze źródeł odnawialnych 

2025 —osiągnąć cele dotyczące obniżenia emisji bezpośredniej (19%) i pośredniej (44%)

2050 —stać się firmą o ujemnym bilansie emisji CO2, dodatkowo nie wykorzystującą surowców kopalnych (np. ropy czy metali)

Wprowadzamy na rynek urządzenia, które umożliwią naszym klientom zmniejszanie negatywnego wpływu ich działań na środowisko, angażujemy się też w międzynarodowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wdrożyliśmy również bardziej przyjazny środowisku proces projektowania, co oznacza, że możemy oceniać, jak dobrze funkcjonujemy, na etapie projektowania i po jego zakończeniu. Mamy świadomość tego, że jako firma o światowym zasięgu możemy mieć realny wpływ na jakość życia wielu osób poprzez rozwiązania jakie dostarczamy.

 

Krzysztof Modrzewski, 

National Sales Manager EPSON EUROPE B.V. Oddział w Polsce