FUNDACJA INTER CARS - KATARZYNA OLEKSOWICZ

FUNDACJA INTER CARS - KATARZYNA OLEKSOWICZ


Misją Fundacji Inter Cars jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mobilności, dla ludzi i klimatu. Fundacja skupia swoje działania w czterech obszarach, jakimi są - rozwój kompetencji przyszłości, troska o środowisko naturalne, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo ruchu drogowego. To właśnie troska o środowisko zmotywowała nas do dołączenia do Operacji Czysta Rzeka - nie chcemy ingerować w system rzeczny, chcemy pomóc mu wrócić do naturalnego stanu.

Wspólnie z naszymi pracownikami i społecznością zebraną wokół Inter Cars chcemy posprzątać wybraną rzekę, jej brzegi oraz najbliższe otoczenie z zalegających tam śmieci. Woda pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi i jest podstawową potrzebą, domem, zasobem lokalnym i globalnym, korytarzem transportowym i regulatorem klimatu. Operacja Czysta Rzeka wpisuje się w ważne dla nas kwestie, dzięki którym możemy sprostać wyzwaniom związanym z klimatem, wnosząc znaczący wkład w pozytywne zmiany i osiąganie trwałych wyników, dla ludzi i klimatu, dlatego zdecydowaliśmy się zostać sponsorem Banku Kontenerów i wziąć sprawy w swoje ręce. Tylko my – ludzie – możemy dokonać prawdziwej zmiany, która zapewni przyszłym pokoleniom bezpieczne, niezdegradowane środowisko.

Inter Cars od lat wspiera swoich klientów, niezależne warsztaty, w odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami. W ramach programu BioService odbieramy zużyte materiały, które przekazujemy do profesjonalnej, bezpiecznej likwidacji, albo do recyklingu.

Niestety każdy z nas widział odpady w lasach, na polach, czy właśnie nad rzekami. Przez udział w Operacji Czysta Rzeka chcemy dokonać wspólnie konkretnych, wymiernych, prośrodowiskowych działań, kierując się naszą mantrą: myśl globalnie, działaj lokalnie.

Spotkajmy się nad rzeką!


Katarzyna Oleksowicz, Członkini Rady Fundacji Inter Cars