ASEKOL PL - MIROSŁAW BAŚCIUK

ASEKOL PL - MIROSŁAW BAŚCIUK


Firma Asekol bardzo chętnie angażuje się w akcje społeczne, które mają potencjał edukacyjny, ale jednocześnie angażują ludzi do konkretnych aktywności oraz przynoszą wymierne rezultaty. Operacja Czysta Rzeka bardzo dobrze spełnia tak postawione warunki. Dodatkowo bardzo spodobała się nam sama idea akcji – sprzątanie rzek zarówno z brzegu, jak i z wody, która pozwoli nam zaangażować nasz zespół do bezpośrednich działań. Chcielibyśmy swoim uczestnictwem wzmocnić akcję o elementy edukacji w zakresie zbiórki i przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Ciągle jeszcze wiele tego typu odpadów jest wyrzucanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, co powoduje duże zagrożenia dla środowiska. 


Jakie działania podejmuje Asekol  w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska? 


Od wielu lat prowadzimy szereg akcji edukacyjnych, połączonych ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Staramy się przybliżyć punkty zbiórki do mieszkańców, w ramach projektu czerwonych kontenerów (www.czerwonekontenery.pl). Prowadzimy również edukację w szkołach w ramach konkursu „Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz” (więcej informacji na stronie: www.konkurs.enviropol.pl). W tym roku nasze projekty będą związane z żywiołem wody – zaplanowaliśmy również wyprawę kajakową „Recykling Rejs” w ramach której przeprowadzimy 6 zbiórek elektrośmieci w miejscowościach na trasie naszego rejsu. Wszystkie nasze działania można śledzić na stronie www.loverecykling.pl lub w mediach społecznościowych (Love Recykling). W ramach naszej grupy funkcjonuje zakład przetwarzania Enviropol, w którym bezpiecznie dla środowiska przetwarzamy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem?


Z roku na rok staramy się przeznaczać coraz większe kwoty na edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Systematycznie budujemy również dostępność systemów zbiórki dla mieszkańców.  W grudniu ubiegłego roku uruchomiliśmy projekt bezpośredniej zbiórki sprzętu wielkogabarytowego od mieszkańców, który chcemy w rozszerzyć na wszystkie miasta wojewódzkie (więcej na www.elektrosegregacja.pl).

Mirosław Baściuk, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu ASEKOL PL