PEPSICO POLAND – JULIAN KRZYŻANOWSKI

PEPSICO POLAND – JULIAN KRZYŻANOWSKI

PepsiCo już od lat konsekwentnie realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Szczególny nacisk kładziemy na zaangażowanie firmy w realizację celów, które pozwolą wdrożyć zmiany prowadzące do zapewnienia lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców planety. Wśród tych zamierzeń znajdują się obszary takie jak działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, wdrażanie zasad zrównoważonego i odpornego na zmiany rolnictwa, a także zapewnienie dostępu do odpowiedniej jakości wody mieszkańcom świata.

Mając na uwadze te wielkie założenia, nie boimy się zakasać rękawów i trochę czasem pobrudzić, by pozbierać odpady z miejsc, w których nie powinny się znajdować. Czasem robimy to samodzielnie, czasem w porozumieniu z partnerami. Nasz udział w akcji „Operacja Czysta Rzeka” to naturalne przedłużenie naszych działań na rzecz budowy świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem. Aby zrealizować ten cel musimy stale przyczyniać się zwiększania poziomu zbiórki i przetwarzania odpadów, w tym przede wszystkim plastikowych. Sprzątanie koryt rzek, ich brzegów oraz najbliższego otoczenie z zalegających tam odpadów to jeden z kroków we właściwym kierunku i przykład dla wielu innych. Nasi pracownicy w ramach woluntariatu właśnie zaplanowali wysprzątanie brzegów Wisły w Warszawie w okolicach naszej siedziby głównej, choć wierzymy, że akcja będzie miała ciąg dalszy.

 

Jakie działania podejmuje PepsiCo Poland w kontekście ochrony środowiska?

Nadrzędnym celem naszej całej firmy jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Już teraz w Polsce korzystamy w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania naszych czterech zakładów oraz siedziby głównej. Dodatkowo uwzględniamy rozwiązania fotowoltaiczne już na etapie projektowym i wdrażamy nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Panele słoneczne zainstalowane zostały w nowym magazynie PepsiCo w Mszczonowie, a instalacja słoneczna zasila nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie koło Warszawy.

 W ubiegłym roku ogłosiliśmy, że wszystkie opakowania herbaty mrożonej Lipton Ice Tea produkowane będą z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu (rPET). Pół roku temu złożyliśmy kolejną deklarację, w ramach której w samym tylko 2021 roku zainwestujemy 3,6 mln USD oraz 8 mln USD w każdym kolejnym roku na pozyskanie rPET, który umożliwi produkcję w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda w opakowaniach w 100% z przetworzonego plastiku rPET. Efektem wprowadzanych przez nas zmian będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych średnio o 40%.

 

Czym jest Re_kologia i jak przyłączyć się do akcji?

 Re_kologia to projekt społeczno-edukacyjny powstały z troski o środowisko. Prowadzimy go we współpracy z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań. Re-kologia obejmuje wiele przedsięwzięć kierowanych do różnych grup odbiorców. Edukujemy na temat segregacji odpadów, szczególną uwagę zwracając na tworzywa sztuczne.

 Działania w ramach projektu podzielone są na kilka etapów. W pierwszej fazie Re_kologia objęła szkoły (i uczniów) z regionów, w których firma PepsiCo prowadzi swoje zakłady produkcyjne, a więc ma też najsilniejszy wpływ na lokalne społeczności. Poza tym partnerzy projektu mogą liczyć, między innymi, na bezpłatne wsparcie i liczne programy edukacyjne, w tym scenariusze lekcji, pytania do interaktywnych quizów czy zaangażowanie pracowników PepsiCo w lokalne działania na rzecz ochrony środowiska, tak jak w przypadku operacji Czyste Rzeki. W pilocie projektu Re_kologia wzięły 103 szkoły oraz ponad 11 tys. uczniów. Wraz z rozwojem akcji będzie ona obejmować swoim zasięgiem kolejne szkoły, placówki oświatowe i instytucje publiczne w całym kraju.

 Zachęcamy do śledzenia naszych działań na fanpage akcji w serwisie Facebook – www.facebook.com/rekologia oraz na stronie www.rekologia.pl., gdzie bohaterska Drużyna Obrońców Środowiska, z SIR PETEREM na czele uczy jak prawidłowo postępować z odpadami. Udostępniliśmy m.in. bezpłatne materiały edukacyjne dla klas 1-3.

Strategia, plany na najbliższe lata dotyczące zrównoważonego rozwoju?

Będziemy stale realizować nasze cele, o których już wspominałem powyżej. Wdrażamy innowacyjne procesy wewnętrzne, które umożliwiają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym m.in. program pod nazwą „Zrównoważony od początku”, w którym podejmowanie decyzji dotyczących wpływu działań organizacji na środowisko jest kluczowym elementem projektowania produktu. Dodatkowo wdrażamy dwa wewnętrzne programy szacowania emisji dwutlenku węgla, w tym jeden mający na celu wyeliminowanie wpływu podróży służbowych zatrudnionych pracowników na emisję dwutlenku węgla, a drugi polegający na uwzględnieniu wpływu emisji dwutlenku węgla na wybór przewoźników na potrzeby logistyki towarów realizowanej przez poddostawców. Oba z nich przyczyniają się do uwzględniania aspektów klimatycznych w podejmowanych decyzjach biznesowych.

Julian Krzyżanowski, Kierownik ds. Komunikacji w PepsiCo