OTCF - MAGDALENA STĘPIEŃ-ŁYGA

OTCF - MAGDALENA STĘPIEŃ-ŁYGA


Zgodnie z założeniami naszej strategii 4F Change wierzymy, że małe kroki wielu osób prowadzą do wielkich zmian. Zachęcamy wszystkich, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność podejmowania konkretnych i wymiernych działań na rzecz środowiska. Chętnie też wspieramy różne inicjatywy, a działania w ramach „Operacji Czysta Rzeka” wpisują się w naszą filozofię.


- Jakie działania podejmuje OTCF / marka 4F  w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska?


Przede wszystkim zmianę zaczynamy od siebie.  Projekt 4F Change zaczął się oddolnie. To pracownicy poczuli, że nadszedł czas na zmiany i zaczęli szukać odpowiedzialnych społecznie rozwiązań. Z czasem powołaliśmy międzydziałowy zespół ESG, który regularnie spotyka się, by podejmować kolejne wyzwania i działania. Stworzyliśmy również ruch Change Makerów złożony z pracowników różnych działów, którzy chcą mieć realny wpływ na to, co dzieje się w firmie, jak również szukać pomysłów do bardziej zrównoważonych działań i inspirować innych.   


W ramach strategii 4F Change działamy w różnych obszarach. Na początku 2022 r ruszyliśmy z projektem Wear_Fair , którego celem jest dążenie do tworzenia coraz bardziej zrównoważonych produktów oraz stopniowe zamykanie obiegu ubrań w Polsce. W wybranych sklepach 4F otworzyliśmy strefy Wear_Fair. Można w nich oddać niechciane ubrania, zamykając tym samym drugi obieg. W ten sposób niepotrzebna odzież zamiast trafić na wysypisko, dostanie drugie życie i da radość kolejnej osobie, a ty nie tylko pomożesz planecie, ale również wesprzesz fundację 4F Pomaga. W tych samych strefach dostępne są ubrania oznaczone metką Wear_Fair, które zebraliśmy, wyczyściliśmy, odnowiliśmy i wprowadziliśmy ponownie do sprzedaży. 


Ubrania będzie też można oddać, wrzucając je do pierwszego w Polsce ubraniomatu, który już od kwietnia znajdować  się będzie w galerii handlowej Bonarka City Center w Krakowie. Maszyna zważy odzież, którą oddasz i od razu poinformuje Cię, ile pieniędzy zostanie przekazanych na konto fundacji 4F oraz jaki rabat na ubrania z drugiego obiegu dostaniesz. 


W styczniu 2022 r. ruszyliśmy także  z testowym projektem wypożyczalni kolekcji narciarskich. Wypożyczanie zamiast kupowania to jednak nie tylko korzyść finansowa, ale również duża ulga dla środowiska. Co więcej, ubrania z wypożyczalni po sezonie zyskają drugie życie i zostaną wprowadzone do sprzedaży w ramach programu Wear_Fair.


Stale pracujemy nad tym, by istotnie obniżyć poziom wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne użycie.  W grudniu 2021 dołączyliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego, zrezygnowaliśmy z jednorazowych toreb plastikowych w sklepach stacjonarnych 4F. 

W marcu 2022 wprowadziliśmy bardziej zrównoważone opakowania w sprzedaży wysyłkowej. Produkty zamówione online (bez względu na formę dostawy i kraj docelowy) wysyłamy w przyjaznych środowisku kopertach papierowych i kartonach. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę 4fchange.com, gdzie znajdują się wszystkie informacje na temat naszych działań. 


- Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem? 


Pracujemy nad tym, by wprowadzić recycling torebek foliowych i innych opakowań z tworzyw sztucznych do 2025 r. Także do roku 2025 chcemy wprowadzić w kolekcjach 4F co najmniej 25% produktów z udziałem materiałów zrównoważonych. Sukcesywnie będziemy realizować cele Polskiego Paktu Plastikowego na rzecz środowiska w obszarze opakowań. Rozpoczęliśmy pracę nad strategią dekarbonizacji, zaczęliśmy mierzyć ślad węglowy i będziemy pracować nad jego znaczącym zmniejszeniem. Już na jesieni tego roku  przeniesiemy się do nowego biura posiadającego zrównoważone rozwiązania m.in. w obszarach: energii, oświetlenia, wody, klimatyzacji czy ogrzewania. Planujemy utworzenie stanowisk z ładowarkami dla samochodów elektrycznych. Zależy nam na istotnym zmniejszeniu impaktu środowiskowego sklepów w obrębie segregacji śmieci, energii, oświetlenia, wody, klimatyzacji i ogrzewania. Przed nami otwieranie kolejnych stref Wear_Fair w Polsce i zagranicą. Małymi krokami zmierzamy ku wielkiej zmianie =: pracujemy nad wdrożeniem zmian w obrębie łańcucha dostaw, od wytwórcy półproduktów, aż po produkcję gotowego wyrobu. Wiemy, jak wiele pracy i wyzwań przed nami jesteśmy na początku drogi, ale każdy kolejny krok w realizacji naszych planów, inspiruje nas do podejmowania kolejnych działań.


Magdalena Stępień-Łyga, Członek Zarządu