PROLOGIS - PAWEŁ SAPEK

PROLOGIS - PAWEŁ SAPEK

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego oraz realizacja działań, które służą celom zrównoważonego rozwoju stanowią filary długofalowej strategii Prologis. Postrzegamy całe zagadnienie szerzej, nie tylko przez pryzmat samego środowiska naturalnego i uważamy, że każdy z pracowników może mieć znaczący wpływ w budowanie lepszego jutra. 

Każdego roku, w trosce o przyrodę i człowieka zespoły Prologis uczestniczą w „Impact Day” – organizowanym przez firmę globalnym dniu wolontariatu. To dzień gdy wszyscy razem – bez względu na zajmowane stanowisko, płeć czy przekonania – angażujemy się w społecznie ważny projekt i poświęcamy swój czas i energię, by wesprzeć potrzebujących. W tym roku zdecydowaliśmy się na udział w projekcie „Operacja Czysta Rzeka” – to dla nas kolejny, wyższy poziom zaangażowania, który integruje cały zespół, przypominając, że dbanie środowisko jest naszym zobowiązaniem, które realizujemy dla siebie i przyszłych pokoleń. 


Jakie działania podejmuje Prologis w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska? Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem?

W Prologis zrównoważony rozwój jest jednym z filarów odpowiedzialności środowiskowej i jako kluczowy element strategii ESG (kwestie środowiskowe, społeczne i związane z etyką w biznesie), jest brany pod uwagę przy podejmowaniu wszystkich decyzji. Skuteczność działań w tym obszarze już od piętnastu lat podlega systematycznym ocenom i sprawozdawczości. Prologis, jako pierwsza na świecie spółka z sektora nieruchomości z indeksu Dow Jones S&P 100, stała się operacyjnie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Do 2025 roku planujemy osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 wbudowanej w proces powstawania magazynów. 

Dlatego nieprzerwanie już od 2008 roku wszystkie nasze nowe budynki, są poddawane akredytacji BREEAM. Aktualnie w Europie Środkowej mamy już ponad 50 magazynów, które uzyskały akredytację BREEAM. Co ważne w przypadku każdej nowej inwestycji Prologis w Europie – aby skutecznie skompensować te emisje CO2, których nie uda się uniknąć podczas budowy – w ramach naszej współpracy z organizacją Cool Earth, przekazujemy dodatkowe fundusze na ochronę lasów deszczowych o powierzchni ponad trzydziestokrotnie większej niż każdy nowobudowany obiekt. Ponadto w 2021 roku kupiliśmy 80% energii z Gwarancjami Pochodzenia. Obecnie, od stycznia 2022 roku, 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w parkach Prologis w Polsce pochodzi wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, za pośrednictwem EKO Premium od Tauron. Pozwala to znacznie ograniczyć ślad węglowy i czyni nasze parki jest bardziej zielonymi.

Prologis rozwija także swój autorski program PARKIife™, w ramach którego klienci i ich pracownicy mogą skorzystać z szeregu udogodnień zlokalizowanych na terenie obiektów firmy. Wśród nich wymienić można boiska sportowe, ścieżki rowerowe, siłownie i biblioteki na powietrzu, strefy grill i przestrzenie zielone do relaksu. PARKIife™ odgrywa również istotną rolę w upowszechnianiu niskoemisyjnych środków transportu. W ramach programu zainstalowano wiaty na rowery i stacje ładujące dla samochodów elektrycznych, równocześnie oferując dedykowane miejsca parkingowe dla użytkowników carsharingu, a tam gdzie było to możliwe, w bezpośrednim sąsiedztwie parku zbudowano przystanki komunikacji miejskiej. Kolejny element programu zakłada poprawę warunków pracy wewnątrz budynku z myślą o tym, by parki logistyczne Prologis stały się wygodniejsze dla pracujących w nich ludzi. Dlatego też Prologis dba o instalację odpowiedniego oświetlenia – w tym o światło naturalne – dobrą wentylację, udogodnienia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i o wysoką jakość powierzchni wspólnych. Dzięki wszystkim tym elementom, obiekty logistyczne firmy tworzą tętniące życiem i zgrane społeczności, a ponieważ sprzyjają tworzeniu przyjaznych miejsc pracy, pomagają klientom przyciągnąć i zatrzymać pracowników oraz równocześnie sprawiają, że wyróżniają się oni na tle konkurencji.

W 2021 roku działania Prologis zostały docenione przez Jego Królewską Wysokość Księcia Walii, który wręczył nam Terra Carta Seal. To odznaczenie przyznawane w ramach inicjatywy Sustainable Markets Initiative (SMI), jedynie 45 firmom na świecie, które wyróżniły się jako liderzy innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W swoich ekologicznych inwestycjach,  zrównoważonych projektach budynków i programach pracowniczych, Prologis dąży do kreowania wartości, która znacznie wykracza poza posiadane przez firmę nieruchomości, stawiając na pierwszym miejscu człowieka i planetę. W tym duchu prowadzona jest cała działalność gospodarcza firmy; wszystkie parki są budowane z myślą o tym założeniu, a publikowane każdego roku dane liczbowe pokazują jak daleko firma dotarła w realizacji swoich celów, zgodnie z wytycznymi organizacji normalizacyjnej Global Reporting Initiative.