INTEL TECHNOLOGY POLAND - BARTOSZ CIEPLUCH

INTEL TECHNOLOGY POLAND - BARTOSZ CIEPLUCH


Intel dąży do uzyskania statusu światowego lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju. Razem z naszymi pracownikami i partnerami podejmujemy szereg inicjatyw nie tylko ograniczających nasz wpływ na otoczenie, ale także na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Oznacza to, że nie tylko staramy się oszczędnie gospodarować takimi zasobami jak woda, ale również na całym świecie angażujemy się w projekty na rzecz poprawy czystości wód. Dostrzegamy olbrzymi potencjał akcji „Operacji Czysta Rzeka” i widzimy, jakie efekty przynoszą kolejne edycje. Dlatego też bez wahania przyłączyliśmy się do tegorocznej akcji.


Jakie działania podejmuje Intel Technology w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska? 

Nasza działania w zakresie ochrony środowiska można zasadniczo podzielić na trzy kategorie. Po pierwsze, tworzymy i doskonalimy nasze technologie i rozwiązania, tak aby były jak najbardziej energooszczędne. Po drugie, współpracując z naszymi partnerami rozwijamy technologie, które pozwalają lepiej gospodarować zasobami naturalnymi i energią. Są one następnie wdrażane np. w sektorach wydobywczym, wytwarzania i przesyłu energii oraz usługach publicznych. Rozwiązania te opierają się m.in. na przetwarzaniu brzegowymi, IoT czy sztucznej inteligencji. 

Jednocześnie ograniczamy nasze zużycie energii oraz innych zasobów np. szósty, właśnie budowany, budynek w naszym gdańskim kompleksie powstanie w standardzie LEED Gold (Leadership In Energy and Enviromental Design), zapewniającym spełnienie rygorystycznych kryteriów i norm środowiskowych. Zastosowane w nim rozwiązania pozwolą na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 32%. Jednocześnie cała energia będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo ciepło generowane przez serwery będzie przeznaczone do ogrzewania całego kompleksu, a powietrze z zewnątrz będzie wykorzystywane do chłodzenia serwerów w laboratoriach. Z kolei zużycie wody w budynku zostanie zmniejszone o 36%. Do podlewania licznych terenów zielonych na terenie kampusu będzie wykorzystywana tylko woda deszczowa.

Dążymy również do tego, aby kupować tylko zieloną energię – jeżeli to możliwie, kupujemy ją bezpośrednio od wytwórcy. W niektórych lokalizacjach wytwarzamy ją z własnych instalacji OZE.


Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem? 

W Intel Technology wdrażamy naszą globalną strategię odpowiedzialności korporacyjnej o nazwie RISE 2030. Stanowi ona naszą odpowiedź na jedne z najistotniejszych wyzwań współczesnego świata. Nazwa strategii to akronim, na który składają się obszary, gdzie jest ona skoncentrowana oraz rok, do którego chcemy zrealizować jej założenia. Za jej pomocą Intel chce przyczynić się do stworzenia bardziej odpowiedzialnego (Responsible), otwartego (Inclusive) i zrównoważonego (Sustainable) świata, możliwego dzięki technologii i wspólnym działaniom (Enabling).  

Mówiąc o odpowiedzialności koncentrujemy się na dwóch obszarach. Pierwszy związany jest z tworzeniem bezpiecznego i zapewniającego dobre samopoczucie miejsca pracy. Drugi z promowaniem odpowiedzialnych praktyk biznesowych w naszej działalności produkcyjnej i łańcuchu dostaw na całym świecie. Ambicją Intel jest zostanie liderem w tym zakresie. 

Nasza otwartość odzwierciedlana jest z kolei poprzez systematyczne zwiększanie różnorodności i pogłębianie integracji zarówno wśród naszych pracowników, jak i całej branży w skali globalnej. To również rozszerzanie możliwości dla innych poprzez inicjatywy w zakresie technologii, integracji i gotowości cyfrowej. 

Natomiast zrównoważony rozwój Intel definiuje nie tylko jako stałe minimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne, ale również projektowanie, rozwijanie i wdrażanie technologii, które będą przyczyniać się do jego ochrony. 

W oparciu o innowacyjną technologię, wiedzę i pasję naszych pracowników umożliwiamy pozytywne zmiany w firmie Intel, w całej naszej branży i nie tylko. 


Bartosz Ciepluch, DCAI & NEX VP, NSWE Poland General Manager