DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA - KRZYSZTOF WITKOWSKI

DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA - KRZYSZTOF WITKOWSKI

Ochrona środowiska naturalnego i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju to misja, którą Dobra Energia dla Olsztyna ma wpisaną swoje DNA. Jesteśmy otwarci na wszelkie cenne inicjatywy związane z ekologią i edukacją w tym zakresie. Dlatego też naturalne dla nas było dołączenie do projektu „Operacja Czysta Rzeka” jako Partner Oficjalny programu.


Nasza spółka realizuje kluczową dla mieszkańców Olsztyna i regionu inwestycję, która pozwoli na zastąpienie obecnych, zużytych instalacji węglowych odnawialnymi źródłami energii, które dostarczą ekologiczną energię cieplną i elektryczną. Wytworzone w instalacji ciepło zapewni całoroczne pokrycie dostaw ciepłej wody dla ok. 100 tys. mieszkańców Olsztyna. Wyprodukowanie tej samej ilości energii w źródle konwencjonalnym wiązałoby się z zużyciem węgla na poziomie ok. 55 tys. ton rocznie, co przełożyłoby się na emisję CO2 w ilości ok. 100 tys. ton w skali roku.


Dobra jakość powietrza i dbałość o wysoką jakość środowiska naturalnego jest szczególnie istotna dla Warmii i Mazur – jednego z najpiękniejszych i najczystszych regionów Polski. Nasza Ekociepłownia pozwoli na znaczne ograniczenie udziału składowisk odpadów jako narzędzi zarządzania odpadami oraz zmniejszenie nawet o połowę ilości węgla zużywanego obecnie do produkcji energii cieplnej, a tym samym ograniczy emisję zanieczyszczeń – szkodliwych pyłów i gazów – do atmosfery, co istotnie poprawi jakość powietrza w całym regionie. 


Projekt realizowany przez Dobrą Energię dla Olsztyna będzie stanowić istotny wkład regionu w walkę ze zmianami klimatycznymi, ale również stanie się kluczowym elementem lokalnej Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a co za tym idzie będzie realizować aż 4 z 17 celów zrównoważonego rozwoju – innowacyjność, przemysł, infrastruktura; zrównoważone miasta i społeczności; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; działania w dziedzinie klimatu. Będzie to również kolejny kamień milowy dla Polski na drodze do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej.


Środowisko naturalne jest naszym Wspólnym dobrem, dlatego też wraz z całym Zarządem  i pracownikami Spółki, a także naszymi partnerami biznesowymi aktywnie weźmiemy udział  w sprzątaniu naszych rzek i jezior, z których słynie region Warmii i Mazur. Odpady, które zbierzemy w ramach Operacji Czysta Rzeka zostaną poddane segregacji, a w przyszłości będą mogły zasilić naszą ekociepłownię, która ogrzeje domy mieszkańców Olsztyna zieloną, czystą energią.Krzysztof Witkowski – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny spółki Dobra Energia dla Olsztyna